THÔNG BÁO TUYỂN SINH ( ĐỢT 2)

Trường MG An Lục Long thông báo tuyển sinh ( đợt 2)

Số lượng tuyển sinh:
+ Trẻ sinh năm 2016: 10 trẻ
+ Trẻ sinh năm 2017: 10 trẻ
+ Điều kiện tuyển sinh: Trẻ có hộ khẩu trong địa bàn xã An Lục Long hoặc Đang có hộ khẩu tạm trú trong địa bàn xã An Lục Long. Trẻ khác địa bàn có cha mẹ làm CNV trong địa bàn xã An Lục Long.
+ Trẻ Ngoài địa bàn An Lục Long Tuyển sinh sau ngày 22/9/2021 ( Nếu còn thiếu chỉ tiêu)
+ Hình thức tuyển sinh: Liên hệ qua số điện thoại 0272.3671.348 trong giờ hành chính.