PHỔ CẬP GIÁO DỤC

Tên file: HÌNH-1.doc
Tải về

BÀI VIẾT

Tập thể trường Mẫu giáo An Lục Long  trong công tác phát triển GDMN, phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển về trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ và được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ngành GD&ĐT huyện Châu Thành trong việc phát triển giáo dục trẻ. . Trong đó, công tác GDMN, phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi là đề án được ngành đặc biệt quan tâm, nhằm giúp trẻ được học tập trong môi trường giáo dục tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong GDMN, nhằm chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho trẻ vào lớp 1.

Nhận thức được tầm quan trọng đó ngay từ đầu nhà trường đã đề ra kế hoạch và triển khai kế hoạch công tác GDMN, phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường đã quan tâm công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho giáo viên, nhân viên, gia đình về GDMN, về phổ cập GDMN trẻ em 5 tuổi nhằm chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1. Việc thực hiện điều tra hộ gia đình được tiến hành ngay sau khi nghỉ hè, theo đó hàng năm trường đều tổ chức rà soát, bổ sung phiếu điều tra, thống kê và tổng hợp số liệu. Phát loa truyền tin ở xã vào đầu năm học cho hộ gia đình biết để đưa trẻ đến trường.

Tuy nhiên để thực hiện công tác GDMN, PCGDMN trẻ 5 tuổi cần rất nhiều kinh phí. Trong khi xuất phát điểm GDMN thấp, nên kinh phí đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu. Trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi ngoài trời còn hạn chế, các phòng chức năng phục vụ công tác chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ cũng còn hạn chế.

Picture4

Đứng trước những khó khăn đó, tập thể nhà trường đều cố gắng khắc phục bằng nhiều biện pháp, xin thêm trang thiết bị phục vụ cho việc chăm sóc giáo dục trẻ, thảo luận, bàn bạc tập thể cùng tim ra phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ tốt nhất và huy động trẻ 5 tuôi trên địa bàn đến trường. Kết quả 100% trẻ 5 tuổi đều ra lớp học.

Để duy trì kết quả đạt được, tập thể trường thường xuyên củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập GDMN trẻ em 5 tuổi và hướng tới phổ cập độ tuổi dưới 5. Tiếp tục xin đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên nhằm huy động tối đa trẻ em mẫu giáo trên địa bàn đến trường, chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng đi học. Đảm bảo đủ phòng học kiên cố, bán kiên cố và các quy định khác cho trẻ trên địa bàn, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Để đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, bên cạnh về những tiêu chuẩn về học sinh, cơ sở vật chất thì đội ngũ giáo viên cũng là yếu tố quan trọng không kém. Do đó, những năm qua nhà trường rất quan tâm đến việc kiện toàn nâng cao kiến thức cho đội ngũ giáo viên. Hiện nay, toàn trường có 100% đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Bên cạnh đó GV còn tích cực trao dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, thay đổi phương pháp giảng dạy và đặc biệt không ngừng sáng tạo, đổi mới đồ dùng dạy học, để bổ sung đồ dùng trang thiết bị dạy học vừa đáp ứng Thông tư 02 của Bộ GD&ĐT về danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN vừa góp phần thu hút sự ham thích học tập của trẻ.

 Picture 473

Mục tiêu của đề án PCGDMN cho trẻ 5 tuổi là tất cả trẻ trong độ tuổi đều được đến trường, đều hoàn thành chương trình GDMN mới. Do đó, thực hiện tốt công tác giảng dạy, chăm sóc cho trẻ luôn là nhiệm vụ quan tâm hàng đầu. Với quyết tâm cao, nhìn chung đến nay trường đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của đề án PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.

Có thể thấy nếu trẻ tiếp cận với nền giáo dục càng sớm thì sẽ thúc đẩy quá trình học tập lĩnh hội kiến thức và phát huy trí tuệ tốt hơn. Như vậy việc thực hiện chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhất là công tác PCGD cho trẻ 5 tuổi luôn được trường duy trì, nâng cao chất lượng GDPCMN cho trẻ 5 tuổi được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học tiếp theo và sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những thành quả mà công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi của trường đã đạt được, để trẻ được đến trường học tập trong môi trường tốt nhất.

Picture 159

Hoàn thành tốt công tác GDMN, phổ cập GDMN trẻ em 5 tuổi là kết quả của toàn thể CB-GV-NV trường Mẫu giáo An Lục Long. Đây cũng là một điểm đáng vui mừng, chúng tôi tập thể nhà trường sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, cũng như phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi.